ابیا

abia maker studio

ابیا اجتماعی برای ساختن

بلاگ آبیا

توی وبلاگ آبیا می‌تونید نوشته هایی درباره داستان آدم‌ها و چیزهایی که استفاده می‌کنند رو بخونید…

بریم به صفحه وبلاگ

 

 

 

 

 

طراحی دموکراسی:

تقویت فرآیند و نهادهای دموکراتیک که دموکراسی روی آن‌ها ساخته می‌شود

طراحی برای دموکراسی:

تقویت مردم برای مشارکت در فرآیند های دموکراتیک به‌خصوص از طریق استفاده از تکنولوژی

طراحی در دموکراسی:

ساختن دسترسی، بازبودگی و شفافیت در  نهادها به‌گونه‌ای که برابری و عدالت تضمین شود

طراحی به‌عنوان دموکراسی:

عمل به طراحی مشارکتی به‌منظور این‌ که بازیگران متنوع بتوانند دنیای کنونی و آتی ما را از مجراهای منصفانه و همه‌گیر شکل دهند

 

 

 

پاکار

پاکار اسم یک میز کار است که از دشت نگاه «آبیا» پا به دنیا گذاشته است

این میز علاوه بر اینکه قابلیت‌های خاصی رو به محیط زندگی و کار شما اضافه می‌کنه. از مواد دوستار طبیعت تهیه شده و در طراحی اون به راحتی کاربر و چند منظوره بودن توجه ویژه‌ای شده است.

بریم ببینیم پاکار چیه...