مصالح

فرآیند ساخت

اینباکس

مصالح

آهن

شاسی کشی
نصب فریم های اصلی
تیرآهن H - 14
خمکاری و جوشکاری
پیچ مهره
تست زلزله

چوب

چوب:پلای وود
نصب عایق پلی استایرن
شاسی کشی چوبی
نصب پانل های چوبی
نصب محصولات داخلی
کابینت
مبلمان

عایق

عایق پلی‌استایرن
پوشش لمینت
فوم پشت فویل‌دار
پانل‌های چوبی

فرآیند ساخت

اینباکس

رونده،راه
گامهای تو باشد وبس؛
رونده،راهی نیست،
راه رفتن است.
از رفتن است راه،
و پس که می نگری
راهی میبینی
که هیچ گاه دوباره طی نخواهد شد.
رونده،راهی نیست،
تنها شیار دنباله زورقها
بر دریا.

آنتونیو ماچادو
برگردان بیژن الهی

پخش ویدیو

چرا از محصولات [

آبیا

] برای تجهیز [

اینباکس

] استفاده می‌کنیم؟